ຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕາລາຍກະດູກຜ່ອຍຢູ່ຜູ້ມີອາຍຸສູງກັບ SAFFRON
ZENY SAFFRON

ອາຍຸຍິ່ງສູງ, ສຸຂະພາບ ແລະຈິດຕະວິທະຍາຈະມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງຫຼາຍ, ສາມາດຖືກບັນດາພະຍາດຕ່າງໆງ່າຍກວ່າ. ໃນນັ້ນ, ກະດູກຜ່ອຍກໍາລັງເປັນພະຍາດທີ່ຫຍຸ້ງເຫຍື່ອງທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ, ໃຊ້ Saffron ( ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນ ) ພວກເຮົາຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດແບບມ່ວນຊື່ນ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແຕ່ລະມື້ກັບພະຍາດນີ້.

ກະດູກຜ່ອຍ - ສາເຫດຕັ້ນຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດເກີດຂຶ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ກະດູກຜ່ອຍແມ່ນປະກົດການກະດູກຖືກບາງ, ຫັກງ່າຍ, ຄວາມແໜ້ນຂອງທາດໃນກະດູກນັບມື້ນັບໜ້ອຍກວ່າ. ຕໍ່ມາ, ກະດູກຈະຖືກຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຫັກງ່າຍ ແລະຖ້າຫັກແລ້ວຈະດີຍາກ. ຍັງບໍ່ເວົ້າເຖິງ ຜູ້ຖືກກະດູກຜ່ອຍຈະເຄີຍຖືກເຈັບປວດເປັນປະຈໍາ ແລະເວລາໄປມາ ຫຼືເຄື່ອນໄຫວຈະມີສຽງຂອງບັນດາແພຈຸລັງຂໍ້ກະດູກອອກຂຶ້ນ.
ກະດູກຜ່ອຍມີການຂະຫຍາຍຢ່າງງຽບໆ. ສະນັ້ນ, ເກືອບທັງໝົດພວກເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ຕົນຖືກພະຍາດ, ຈົນເຖິງເວລາຄວາມແໜ້ນຂອງທາດໃນກະດູກຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເມື່ອນັ້ນຮ່າງກາຍຈະພົບຫຼາຍຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນພະຍາດກະດູກຜ່ອຍຍ້ອນ 3 ໝວດ
ຈຸລັງຂອງກະດູກຖືກມີຄວາມແກ່ໄປ.
ຄວາມສາມາດດູດຊຶມການຊີອອມ ແລະບັນດາທາດບໍາລຸງຖືກຈໍາກັດ.
ຫຼຸດລົງຮໍໂມນສຶບພັນ ( ຜູ້ຊາຍແມ່ນ testosterone, ຜູ້ຍິ່ງແມ່ນ estrogen )

Odoo • Text and Image

ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນຕ້ານທາດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ບໍ່ດີ, ສະກັດກັ້ນປະກົດການແກ່ໄປບັນດາທາດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ Antioxydants ທີ່ສໍາຄັນມີຫຼາຍໃນເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນ, ມັນຈະປ້ອງກັນຮ່າງກາຍອອກຈາກບັນດາປັດໄຈທີ່ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມພາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ. ເກສອນດອກຝຮັ່ນມີປະກອບດ້ວຍເຖິງ 150 ທາດປະສົມລະເຫີຍເປັນງ່າຍ ແລະກໍມີຫຼາຍສ່ວນປະກອບບໍ່ລະເຫີຍ. ໃນນັ້ນມີ Carotenoid ປະກອບມີ Zeaxanthin, Lycopene, ແລະຫຼາຍປະເພດ α- và β-carotene ຊ່ວຍປ້ອງກັນປະກົດການອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ຕ້ານຄວາມແກ່ໄປຂອງຈຸລັງຢ່າງມີຜົນ, ແຕ່ນັ້ນສາມາດຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງກະດູກໄດ້ແຂງແຮງ.

ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດດູດຊຶມການຊີອອມ ແລະຫຼາຍແຮ່ທາດທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ. ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນບັນຈຸຫຼາຍແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ເຫຼັກ, ສັງກະສີ, ມາເຢ, ກາລີ...ກໍຄືວິຕາມີນໝວດ B, ໝວດ C. ບັນດາແຮ່ທາດນີ້ຈະຊ່ວຍຂະບວນການຜັນປ່ຽນ, ດູດຊຶມພະລັງງານເປັນປົກກະຕິ. ໂດຍສະເພາະ, Polyphenol Curcumin ມີໃນຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນດາພະຍາດກ່ຽວກັບການບໍາລຸງ. ເວລານໍາໃຊ້ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນ, ທາດບໍາລຸງຈາກອາຫານເຊິ່ງພວກເຮົາໃຊ້ແຕ່ລະມື້ຈະໄດ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມດີກວ່າເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກະດູກສາມາດຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ.

Saffron ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຮໍໂມນ Estrogen ສາມາດປັບປຸງພະຍາດກະດູກຜ່ອຍຢ່າງມີຜົນ ສຳລັບເພດຊາຍ, ຖ້າຂາດ testosterone (ຮໍໂມນທີ່ມີບົດບາດ ສຳຄັນໃນຊີວິດເພດຊາຍ) ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນສຳລັບເພດຍິງທີ່ມີຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນຫຼຸດລົງຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ.
ເຂົ້າສູ່ຊ່ວງໝົດປະຈຳເດືອນ, ແມ່ຍິງຈະປະສົບບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງກະດູກແລະຂໍ້ຕໍ່. ລະດັບ estrogen ຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫຼຸດລົງ, ຄວາມຢືດຍຸ່ນຂອງການຢືດກະດູກບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນ. ສະນັ້ນ, ອາຫານເສີມ Saffron ຖືວ່າເປັນ ໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ສຳລັບບັນຫານີ້. Carotene Crocin ໃນສະຫມູູນໄພຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຜະລິດແລະຄວາມສົມດຸນຂອງ estrogen, ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຮັກສາຄວາມເປັນໄວໜຸ່ມ, ແລະປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜ່ອຍແລະໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະດູກ.

ນອກຈາກສູດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຈາກ Saffron, ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາໂລກກະດູກຜ່ອຍທ່ານຄວນການກິນດື່ມທີ່ພໍດີ, ຖືກຫລັກວິທະຍາສາດ. ໃນອາຫານປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດການຊຽມແລະວິຕາມິນດີ. ມີການໃຊ້ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ການອອກກຳລັງກາຍແລະການອາບແດດເປັນເວລາ 30 ນາທີຕໍ່ມື້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວໂລກກະດູກຜ່ອຍຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດ.

 

ໄຂຄວາມຫຼັບວິທີເສີມຄວາມງາມກັບ Saffron