ຮັກສາອາການເຈັບຫົວຍ້ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ດ້ວຍSaffron
ZENY SAFFRON

ອາການເຈັບຫົວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດກັບພະນັກງານຫ້ອງການ,ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຫລາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄອມພິວເຕີ້ຫລືຜູ້ທີ່ມີຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຕຶງຄຽດ. ຍ້ອນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບປະສາດ ພວກເຮົາຈື່ງບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍຄວາມເຈັບນີ້ ,ເພາະວ່າອາການແຊກຊ້ອນແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ຈາກທຳມະຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ, ປອດໄພແລະຍັງບັນຈຸສ່ວນປະກອບເປັນຢາທີ່ມີປະໂຫຍດ, Saffron ຈະເປັນ "ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ" ໃນການປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຫົວທີ່ເກິດຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຊົງຈຳສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແລະຜູ້ສູງອາຍຸ

 

ພວກເຮົາສູງອາຍຸແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເຖົ້າ
ZENY SAFFRON