ຫາຍອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນດ້ວຍ Saffron - ດອກຝຣັ່ງ.
ZENY SAFFRON

ອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນເປັນສິ່ງທີ່ທໍລະມານຕໍ່ເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ຍິງຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍທີ່ເກີດຂື້ນແຕ່ລະເດືອນ. ນອກເໜືອຈາກ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ, ການຮ່ຳຮຽນ, ການເຮັດວຽກ ແລະການເດີນທາງ. ສະນັ້ນ, ໃດແມ່ນທາງອອກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງກຳຈັດອາການທີ່ທໍລະມານນີ້ໃຫ້ອອກໄປ? ໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາຄຳຕອບ ແລະແກ້ໄຂອາການນີ້ໄປກັບ Saffron 

Odoo • Image and Text

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ: ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປະຈຳເດືອນ,ໃນຄອບຄົວມີປະຫວັດເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ເຂົ້າຊ້ວງປະຈຳເດືອນໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ (ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 20 ປີ) ຫຼືພະຍາດຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນໃຍໃນມົດລູກ, ອື່ນໆ..
ໃນບັນດາສາເຫດນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງໃນລະດັບຄ່ອຍ ເຖິງລະດັບແຮງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນກໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ໃຊ້ຜ້າເຊັດໂຕອຸ່ນໃສ່ທ້ອງ, ກິນຢາແລະອື່ນໆ....ແຕ່ສະພາບອາການກໍ່ຍັງບໍ່ດີຂື້ນ
ເພາະມີອັກຄະຕິວ່າການມີປະຈຳເດືອນຕ້ອງມີອາການເຈັບຢູ່ແລ້ວ, ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງ ທຳມະດາແລະມັນກໍ່ບໍ່ມີທາງແກ້ໄຂຫຍັງນອກເໜືອ ຈາກກັດແຂ້ວອົດທົນແທນທີ່ຈະໄປຊອກຫາຄຳແນະນຳຈາກແພດ. ແຕ່ຫນ້າເສັຍດາຍອາການເຈັບທ້ອງທີ່ລະທົມຍາມໃດທຸກກໍ່ຖິ້ມຄວາມເຈັບປວດໃຈ ແລະ ເຈັບປວດກາຍໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກ່ຍາວເວລາເປັນຫລາຍສິບປີ
Saffron ແມ່ນຢາສະຫມູນໄພລ້ຳຄ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກເກສອນດອກຝຣັ່ງ ເຊິ່ງປູກຢູ່ເຂດເມດີເຕລາເນັຍ. ຢາສະຫມູນໄພທີ່ມີລາຄາແພງຄືທອງຄຳນີ້ມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຍອດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ຜູ້ຍິງນຳໃຊ້ Saffron ເປັນຢາວິເສດໃຫ້ແກ່ການເສິມຄວາມງາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນໂຕຊ່ວຍເຂົ້າໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ

Saffron ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບປະຈຳເດືອນຍ້ອນມັນມີສ່ວນປະກອບຂອງສານທີ່ຕ້ານການອັກເສບ, ຫລຸດອາການເຈັບ ແລະສະຫນອງພະລັງງານ. ສະນັ້ນ, Saffron - ເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງ ຈະຊ່ວຍກຳຈັດອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ປວດທ້ອງແລະຟື້ນຟູພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປຍ້ອນອາການມີເລືອດອອກຫຼາຍໃນເວລາມີປະຈຳເດືອນ

ວິທີການເຮັດເຄື່ອງດື່ມ Saffron ທີ່ດິທີ່ສຸດຕໍ່ເອື້ອຍນ້ອງຍິງນັ້ນກໍ່ຄື ການຊົງ Saffron ກັບນົມອຸ່ນ.

ວິທີີເຮັດງ່າຍດາຍຄື ໃສ່ Saffron 3- 5 ເສັ້ນລົງໄປຈອກນົມອຸ່ນໃນປະລິມານ 200- 300 ມລ. ຄົນຄ່ອຍໆໃຫ້ເກສອນລະລາຍໃສ່ນົມຈົນກາຍເປັນສີເຫລືອງອ່ອນ, ມີກິ່ນຫອມອ່ອນໆທີ່ສາມາດດື່ມໄດ້.

ເຫດຜົນທີ່ຄວນດື່ມກັບນົມຮ້ອນແມ່ນຍ້ອນວ່ານົມມີໂປຕີນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຄົນປ່ວຍ. ເມື່ອປະສົມປະສານກັບສ່ວນປະກອບໃນ saffron, ມັນຈະປະກອບເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນດ້ວຍກິ່ນຫອມດື່ມງ່າຍ

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດຊົງ Saffron ກັບນ້ຳອຸ່ນ ຫລືຊົງເກສອນດອກຝຣັ່ງກັບນ້ຳເຜິ້ງເພື່ອຫລຸດອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ ກໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍ

ເພື່ອໃຫ້ saffron ສະແດງຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່, ທ່ານຄວນດື່ມນົມກັບ saffron 2-3 ຈອກທຸກໆມື້. ການນຳໃຊ້ saffron ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບສົມດຸນ, ຮໍໂມນກໍມີຄວາມສົມດູນ, ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

Odoo • Text and Image

 

ພະຍາດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ - ແຕ່ຫາກເຈັບກະເພາະໃຫ້ນຳໃຊ້ SAFFRON