ການຫລຸດຄໍເລດສຕໍລໍໃນເລືອດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍ Saffron
ZENY SAFFRON

ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຄວບຄຸມປະລິມານ cholesterol ໃນເລືອດ, ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງຂອງພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈຫລອດເລືອດທີ່ສຸດທີ່ອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກການກິນດື່ມທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບແລ້ວ, ການນຳໃຊ້ ເກສອນດອກຝຣັ່ນ (Saffron) ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີລະດັບ cholesterol ທີ່ປົກກະຕິ ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
Cholesterol ແມ່ນຮູບແບບຂອງໄຂມັນທີ່ມີຢູ່ໃນຈຸລັງທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, Cholesterol ຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອສ້າງເຍື່ອຫຸ້ມຈຸລັງແລະບັນດາຮໍໂມນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ (ເຊັ່ນ: ຮໍໂມນເພດຊາຍ).

Odoo • Image and Text

ໃນເລືອດ, Cholesterol ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍສອງແຫລ່ງຕົ້ນຕໍ:

75% ຂອງ cholesterol ໃນເລືອດແມ່ນຖືັກຜະລິດໂດຍຕັບແລະບັນດາຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍ (ເອີ້ນວ່າ cholesterol ດີ).
25% ຂອງ cholesterol ໃນເລືອດແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍແຫຼ່ງອາຫານທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ (cholesterol ບໍ່ດິ
ນອກຈາກນັ້ນ, cholesterol ໃນເລືອດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມໃຫຍ່ຄື: cholesterol ດີ (HDL) ແລະ cholesterol ທີ່ບໍ່ດີ (LDL).
HDL ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຫົວໃຈ, ກຳຈັດ cholesterol ສ່ວນເກີນຈາກບັນດາເສັ້ນເລືອດແດງ.
LDL ເມື່ອມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເກີນຂອບເຂດ (> 160 mg / dl) ຈະປາກົດຢູ່ໃນຜະຫນັງເສັ້ນເລືອດແດງ. LDL ຍິ່ງສະສົມຫຼາຍເທົ່ົາໃດຂະບວນການສະສົມກໍ່ຈະຍິ່ງໄວຂຶ້ນ, ໃນໄລຍະຍາວຈະປະກອບເປັນແຜ່ນທີ່ແຂງແລະໜາ, ເຮັດໃຫ້ຜະຫນັງຂອງເສັ້ນເລືອດແຄບລົງ.
ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ຕິດກັບຜະຫນັງຂອງເສັ້ນເລືອດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ:
ແຜ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແດງແຄບ, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ກະແສເລືອດໄຫຼໄປສູ່ຫົວໃຈ, ສະໝອງ ຫຼືອະໄວຍະວະອື່ນໆໄດ້ຍາກ.
ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການອ່ອນຍ່ວຍເສັ້ນເລືອດ (ແມ່ນເຫດການໂດຍກົງພາໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍ, ເປັນລົມອໍາມະພາດ...)
ເຮັັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈຫຼອດເລືອດ ( ເຈັບຫົວໃຈ, ຫົວໃຈວາຍ, ໄພພິບັດ...)

CHOLESTEROL ໃນເລືອດເປັນປົກກະຕິກັບເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນ (Saffron)

ເວົ້າເຖິງ Saffron , ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ປະເພດເຄື່ອງປະກອບນີ້ເພື່ອເພີ່ມເຕີມປະລິມານວິຕາມີນ, ແຮ່ທາດຕົ້ນຕໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງເຖິງການຮ່ວມເຂົ້າກັນຂອງທາດໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີ. ໃນ 2g ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນພຽງແຕ່ມີປະມານ 7 calorie, ເຫຼືອລົ້ນບັນດາວິຕາມີນ ໝວດ A, ໝວດ B ຫຼື C. ວິຕາມີນ ໝວດ B ໃນເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ງມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຮ່າງກາຍດູດຊຶມບັນດາທາດໄຂມັນທີ່ດີ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕົກກະກອນ LDL ໃນຜະໜັງຂອງເສັ້ນເລືອດ. ຍັງວິຕາມີນໝວດ A ແລະ C ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການແລກປ່ຽນສາມາດດໍາເນີນຢ່າງແຂງແຮງ, ຊ່ວຍຮ່າງກາຍດູດຊຶມ ແລະນໍາໃຊ້ພຽງພໍປະລິມານທາດບໍາລຸງທີ່ຕ້ອງການ.
Saffron ຍັງບັນຈຸຫຼາຍ Carotenoid - ປັດໄຈເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຂະບວນການຕ້ານທາດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼຸດຜ່ອນອະນຸມູນອິດສະຫຼະຂອງຈຸລັງ. Flavonoid ຂອງ Saffron ມີຄວາມສາມາດກະຕຸ້ນໂດຍກົງເຂົ້າໂມເລກຸນອາຊິດໄຂມັນ ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນປະກອບສ່ວນນີ້. ແຕ່ນັ້ນສາມາດປັບປຸ່ງສະພາບໄຂມັນໃນເລືອດ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເລືອດໄປເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ຫົວໃຈຫຼອດເລືອດ.
ເພື່ອໃຫ້ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນການຊ່ວຍປະລິມານ Cholesterol ໃນເລືອດເປັນປົກກະຕິ, ທ່ານສາມາດແຊ່ເຂົ້ານົມ ຫຼືຊົງຄືຊາດື່ມເປັນປະຈໍາວັນ. ປະລິມານໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົ່ງເສີມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຈະບໍ່ໄດ້ເກີນ 15mg ໃນແຕ່ລະມື້.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ນອກຈາກ Saffron ແລ້ວ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ຄວບຄຸມໄຂມັນໃນເລືອດ, ພວກ
ເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກິນອາຫານທີ່ມີກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ -3 ສູງ
ບຳລຸງຜັກຂຽວ, ຈຳພວກໝາກ ໄມ້ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ
ຈໍາກັດບັນດາອາຫານບັນຈຸຫຼາຍ Cholesterol ເຊັ່ນ ເຄື່ອງໃນຂອງສັດລ້ຽງ, ອາຫານໄວ
ຝຶກກໍາລັງກາຍ
ບໍ່ສູບຢາ, ຈໍາກັດການດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ແລະບັນດາເຄື່ອງດື່ມມີອາລົມ.
ກັບຫຼາຍທາດບໍາລຸງມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ນອກຈາກ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ cholesterol ໃນເລືອດ, ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ນ Saffron ຍັງມີຫຼາຍຄຸນປະໂຫຍດຕ່າງໆ

 

ຄວາມລັບຜິວຂາວຫຼັງຈາກໜຶ່ງອາທິດດ້ວຍນົມສົດບໍ່ມີນ້ຳຕານແລະSaffron
ZENY SAFFRON