ມີ SAFFRON ກໍບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງກັງວົນວ່າຈະມີຮອຍຫ່ຽວຍົ້ນເທິງຜິວ
#zenysaffron

ປ້ອງກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮອຍຫ່ຽວຍົ້ນຮອຍຕີນກາຫຼຸດລົງກັບSAFFRON ດ້ວຍວິທີໃດ

ມີຊື່ສຽງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ບຳລຸງຄວາມງາມຜິວໄດ້ຢ່າງສຸດຍອດ,  Saffron ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກພາບຕິດຕາທີ່ມີແຕ່ຮອຍຫ່ຽວຍົ້ນຮອຍຕີນກາຕາມວິທີທຳມະຊາດ, ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດທີ່ສຸດ.

ໃນສ່ວນປະສົມຂອງSaffron ມີຫຼາຍກຸ່ມVitamin ຄື Vitamin A, Vitamin B ແລະ Vitamin C. ບັນດາກຸ່ມ Vitamin ເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສາມາດກະຕຸ້ນການສັງເຄາະ ແລະ ການໝູນວຽນຜະລິດ Collagen ໃຫ້ກັບຜິວ. ເມື່ອປະລິມານ Collagen ໄດ້ເພີ່ມເຕີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ໂຄງສ້າງຜິວກໍຈະແໜ້ນກະຊັບຂຶ້ນ, ຍືດຍຸ່ນຂຶ້ນ. ພິເສດ, Vitamin ກຸ່ມ C ທີ່ມີຢູ່ໃນຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງແມ່ນຊ່ວຍຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄ່ອຍໆກຳຈັດຊັ້ນຜິວຕາຍອອກໄປ, ສະກັດກັ້ນmelaninສະສົມ, ເພີ່ມທະວີສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີແຮ່ທາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍບັນຈຸຢູ່ (ເຫຼັກ, ສັງກະສີ, Magie, Photpho,…), Protein  ແເລະ ບັນດາທາດຕໍ່ຕ້ານການແກ່ຊະລາເຊັ່ນ Carotenoid, Saffron ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຕໍ່ຕ້ານກັບອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ມີຜົນຮ້າຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການໃຫຼວຽນຂອງເລືອດໃຫ້ໄປບຳລຸງລ້ຽງພາກສ່ວນເຊວຜິວໜັງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຈິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແໜ້ນກະຊັບ ແລະ ມີຄວາມນຸ້ມນວນຂຶ້ນ.

 

ສູດຄວບຄຸມຄວາມມັນ, ປົວສິວໄດ້ສຸດຍອດດ້ວຍ SAFFRON
#zenysaffron