ວິທີດື່ມ Saffron ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫາຍຂາດອາການນອນບໍ່ຫລັບ
ZENY SAFFRON

ໄດ້ຮັບຂະຫນານນາມວ່າແມ່ນ “ຢາວິເສດ” ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ, ໃນນັ້ນ Saffron ( ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນ) ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພາະສາມາດບັນເທົາອາການນອນບໍ່ຫລັບຢ່າງໄດ້ຜົນດີແລະປອດໄພ. ສະນັ້ນວິທີດື່ມ Saffron ຄວນດື່ມແນວໃດ, ດື່ມເວລາໃດເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດນີ້ໃຫ້ຫມົດໄປ? ສືກສາເບີ່ງລາຍລະອຽດໃນບົດຄວາມນີ້ ຂອງ ZENY ເພື່ອຫາຄຳຕອບເດີ່

ເປັນຫຍັງ saffron ຈື່ງມີສັບພະຄຸນຮັກສາອາການນອນບໍ່ຫລັບ?

ຖ້າໃນສະໄຫມກ່ອນ, ອາການນອນບໍ່ຫລັບຖືວ່າເປັນອາການພະຍາດຂອງຄົນໄວເຖົ້າ, ມາຮອດນີ້ອາການນອນບໍ່ຫລັບບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ. ຢູ່ໃນໄວອາຍຸໃດ ຄົນເຮົາກໍ່ສາມາດພົບອາການແບບດຽວກັນຄືແບບນີ້ໄດ້. ຕາມການຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາການນອນບໍ່ຫລັບ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຄຽດ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫລື ວິຖິຊີວິດຂາດວິໄນໃນໂມງຫລັບນອນ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິທະຍາສາດ.ການນອນບໍ່ຫລັບເປັນເວລາດົນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນມີເຖິງ 12% ຂອງອັດຕາສ່ວນແມ່ນເສຍຊີວິດຈາກການນອນບໍ່ຫລັບຊຳເຮື້ອ.

Odoo • Text and Image

ນອນບໍ່ຫລັບພາໃຫ້:

ຂັດຂວາງຈັງຫວະທາງຊີວະສາດຂອງຮ່າງກາຍ: ການອືດນອນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບຂອງເມັດເລືອດຂາວເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນບັນດາການຕອບສະຫນອງຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ຄວາມຕືງຄຽດ.

ມີຄວາມສ່ຽງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນສະຫມອງຫລາຍຂື້ນ: ການອືດນອນສາມາດຫຼຸດປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄປສູ່ສະໝອງ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນສະຫມອງຫລາຍຂື້ນ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 ລະດັບຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ: ການອືດນອນຈະເພີ່ມການຕອບສະໜອງ ໃນການປົກປ້ອງຮ່າງກາຍເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະມີຄວາມຕຶງຄຽດຢູ່ສະເໝີ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນ: ການອືດນອນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນທາດນຳສົ່ງຂອງລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ປ່ຽນແປງອາລົມຂອງຄົນ.

ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຄວາມດັນເລືອດ: ຖ້າຫາກນອນພຽງ 5- 6 ຊົ່ວໂມງ/ ມື້, ທ່ານຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າກັບອາການຄວາມດັນເລືອດສູງ.

ຄວາມຮັບຮູ້ຊ້າ: ການອືດນອນເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຄວາມຈຳ, ຄວາມສາມາດໃນການຄິດແລະຈັດການຂໍ້ມູນກໍ່ມີຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.

ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ: ເມື່ອທ່ານນອນ, ຄວາມດັນເລືອດຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ລະບົບໝຸນວຽນເລືອດມີເວລາພັກຜ່ອນ. ຖ້າການນອນບໍ່ຫລັບ, ຂະບວນການນີ້ຈະບໍ່ເກີດຂື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂື້ນແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈ.

ໃນສ່ວນປະກອບຂອງເກສອນດອກ Saffron ປະກອບດ້ວຍສານທີ່ບໍ່ລະເຫີຍ ແລະ ສ້າງກິ່ນຫລາຍກວ່າ 150 ສານ, ພ້ອມກັນນັ້ນມັນກໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງສານບໍ່ລະເຫີຍທີ່ມີການຄວາມສາມາດສູງເຊັ່ນ:Flavonoids, Tannins, Anthocyanins, Alkaloids hay Saponins...ເມື່ອບັນດາສານເຫລົ່ານີ້ມາລວມໂຕກັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕືງຄຽດ, ພາວະຊືມເສົ້າເປັນວິທີແກ້ບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ນອນຫລັບລືກ ແລະ ນອນອີ່ມກວ່າເກົ່າ.

Saffron ຍັງເຮັດວຽກໃນການຄວບຄຸມການເຜົາຜານອາຫານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນໃນຂອງຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຄືກັບການນຳໃຊ້ຢາ.


ພິເສດ, ຖ້າການນອນບໍ່ຫລັບເກີດມາຈາກພາວະຊຶມເສົ້າ, ຈົ່ງນຳໃຊ້ເກສອນດອກ saffron ເຊີ່ງຈະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບ. ອີງຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ດຳເນີນໃນປີ 2016, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທຳການສຳຫຼວດໃຫ້ຜູ້ທົດລອງ ນຳໃຊ້ saffron 30 ມິນລີກຼາມ / ມື້, ຫຼື 9 ກຣາມ / ເດືອນ, ເປັນເວລາ 6 ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂ້ອນຂ້າງດີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ saffron ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາອາການຄືກັນກັບ Prozac ແລະ Imipramine - ເຊີ່ງເປັນຢາ 2 ຊະນິດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັກສາພາວະຊິມເສົ້າ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ປະຈຸບັນ ຄົນເຮົາມັກຊອກຫາ Saffron ປຽບດັ່ງວິທີຮັກສາວິທີຫນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍປົວການນອນບໍ່ຫລັບ, ອືດນອນ.

 

ເຊຟຟຣ້ອນ ຊ່ວຍໃນການຮັກສາສິວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ZENY SAFFRON