Saffron ມີຄຸນສົມປະໂຫຍດເສີມຄວາມງາມດັ່ງຂ່າວລືບໍ
ZENY SAFFRON

Saffron ມີຄຸນສົມປະໂຫຍດເສີມຄວາມງາມດັ່ງຂ່າວລືບໍ? ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ງ ຫຼືຍັງເອິ້ນອີກຢ່າໜຶ່ງແມ່ນ Saffron. ດອກໄມ້ນີ້ໄດ້ປູກຕົ້ນຕໍ່ຢູ່ບັນດາປະເທດຢູ່ເຂດທະເລ ເມດີເຕລາເນັຍເຊັ່ນ ປະເທດອີຮານ,ປະເທດເກຣັກ ແລະໂມລັອກໂກ. ກັບຮູບຊົງແມ່ນບັນດາເສັ້ນທີ່ຍາວ, ສີແດງໝາກກ້ຽງ, ມີກິນຫອມຄືນໍ້າເຜິ້ງ, ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມສວຍ ແລະແມ່ນຢາສະໝູນໄພສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດ

ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ
ຄຽງຂ້າງບັນດາຄຸນປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, saffron ຍັງແມ່ນເຄັດລັບເຮັດການເສີມສວຍ " ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ" ຂອງສາວອີຮານກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດປິ່ນປົວທັງໝົດບັນຫາທາງຜິວ
ຕອບສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຕ້ອງການ
ຜິວແຫ້ງ, ເປີກໜັງບໍ່ພຽງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຫຸນຫວຍເຊິ່ງຍັງມີຜົນກະທົບເຖິງຄວາມງາມ. ສ່ວນປະກອບ Beta - Carotene ມີໃນ Saffron ຈະຜັນປ່ຽນກາຍເປັນ ວິຕາມີນ A, ກະຕຸ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດ collagen, Elastin ແລະ HA ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວເຕັ່ງຕຶງ ແລະລຽບນຽນ
ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ
ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຸນປະໂຫຍດຂອງ Saffron ແມ່ນມີຄວາມສາມາດຂັດເຊວຜິວຕາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຜິວສະອາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາໄປບັນດາເຊວຜິວຕາຍດ້ວຍວິທີທີ່ເບົາບາງເຊິ່ງເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ງຍັງຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະເພີ່ມຄວາມຊຸມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວ

ໃນເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນ Saffron ບັນຈຸສ່ວນປະກອບ Carotenoid ໄດ້ຕີລາຄາແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຢ່າງແຮງກັບຄວາມສາມາດເພີ່ມພູມຕ້ານທານແກ່ຜິວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແຂງແຮງ, ຕ້ານມະເຮັງຜິວ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນມັນຍັງເພີ່ມທະວີການໝູນວຽນຂອງເລືອດ ແລະຊ່ວຍຖ່າຍທາດຜິດນໍາເອົາຜິວເປັ່ງປະກາຍອ່ອນເຍົ່າເປັນທໍາມະດາ
Saffron ປັນຈຸບັນດາກ່ອນວິຕາມີນ A ເຊັ່ນ retinal, retinol, axit retinoic ແລະບັນດາ carotenoid ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແກ່ໄປ ແລະເພີ່ມທະວີຄວາມຍືດຫົດ, ອ່ອນນວນຂອງຜິວຊ່ວຍໃຫ້ຜິວເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ.

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອດື່ມ saffron ໃນການປິ່ນປົວອາການນອນບໍ່ຫລັບ
ZENY SAFFRON