@ ກໍາຈັດກະຝ້າ ພາຍຫຼັງ 2ເດືອນຂອງການນໍາໃຊ້ Saffron
r
Odoo • Image and Text

- ຂ້ອຍເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ,ຂ້ອຍເປັນກະຝ້າມາໄດ້ 2ປີແລ້ວ.ຂ້ອຍໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງຫລາຍປະເພດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຍ້ອນພື້ນຖານຂອງຜິວ ຫລື ເປັນຍ້ອນເຄື່ອງສໍາອາງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. - ຂ້ອຍໄດ້ປ່ຽນໃຊ້ຫລາຍຍີ້ຫໍ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີຫມູ່ຄົນຫນຶ່ງ ແນະນຳ ໃຫ້ໃຊ້ Saffron ແລະ ໂລຊັ້ນບໍາລຸງຜິວSaffron, ທັງດື່ມນ້ໍາ Saffron ແລະທາຄຣີມບໍາລຸງຜິວຂອງSaffron ໄປພ້ອມໆກັນ, ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ມາ. - 2 ອາທິດທຳອິດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ຂ້ອຍຍັງບໍ່ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບຜິວເລີຍ, ທັນໃດນັ້ນຂ້ອຍເລີຍຄິດວ່າ ຄືສິເປັນຄືແຕ່ກ່ອນ ຄືສິບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງ, ທັນໃດນັ້ນກໍມີໂທລະສັບຈາກ ທີ່ປຶກສາ ສອບຖາມກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຂ້ອຍໃນປະຈຸບັນ. ຈາກການສົນທະນາເລັກນ້ອຍ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ ແລະບໍ່ຍອມແພ້ອີກຕໍ່ໄປ. - ຫລັງຈາກໃຊ້ Saffron ເກືອບ 2ເດືອນ, ຂ້ອຍກໍສາມາດກຳຈັດກະຝ້າໄດ້ ເຊິ່ງຂ້ອຍໃຊ້ເວລາຫລາຍໆປີກ່ອນເພື່ອຈະຮັກສາມັນ. - ຂໍຂອບໃຈ Saffron ທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຜິວໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍກັບມາໜຸ່ມອີກຄັ້ງ.

 

@ຍ້ອນ Saffron ຂ້ອຍຈັງສາມາດມີຜິວ ພັນຄືຕອນ 20ປີຂອງຂ້ອຍກັບມາໄດ້.
q