#ການແບ່ງປັນຂອງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເປັນໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ
Odoo • Image and Text

ສະບາຍດີ ZENY SAFFRON, ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານມີພະລັງແລະປະສິດຕິພາບໃນມື້ເຮັດວຽກ ! ຂ້ອຍແມ່ນ ອ້າຍ ວູ້, 8 ເດືອນກ່ອນຂ້ອຍໄດ້ທີ່ຮ້ານແລະໄດ້ຖາມພວກທ່ານກ່ຽວກັບ SAFFRON saffron ແມ່ນຫຍັງ ? ມັນມີຜົນໃນການນຳໃຊ້ແນວໃດ ? ມີປະສິດຕິພາບແທ້ບໍ່? ມັນດີແທ້ບໍ່? ມັນໃຊ້ງານງ່າຍຫຼືບໍ່? ມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງຫຼືບໍ່? ມັນມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງກັບຄົນອາຍຸຫຼາຍຄືກັບຂ້ອຍບໍ່ ? ຂ້ອຍເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມມາໄດ້ 6 ປີແລ້ວ,ມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຍ່າງຂື້ນຂັ້ນໄດ,ຂ້ອຍມີປັນຫາໃນການນອນລັບມັນຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແນ່...........ແລະຫຍັງມີອີກຫຼາຍໆຄຳຖາມອີກ ແຕ່ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະບໍ່ຖາມອີກຕໍ່ໄປ,ເພາະວ່າຫຼັງຈາກ2ເດືອນຂອງການນຳໃຊ້ຂ້ອຍເຊື່ອສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເວົ້າ,ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ SAFFRON ມີປະສິດຕິພາບແທ້ໆມັນເຮັດວຽກເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍສາມາດຍ່າງໄປມາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຂໍ້ເຂົ່າອີກ,ຂ້ອຍສາມາດໄປຍ້ຽມຍາມໝູ່ຂອງຂ້ອຍແລະກິນອາຫານທີ່ຂ້ອຍມັກ. ຂ້ອຍສາມາດໝັ້ນໃຈ ແລະແນະນໍາກັບໝູ່ເພື່ອນຍ້ອນມີ SAFFRON ເຊິ່ງສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ. ຊີວິດຍອດຍິ່ງເປັນແທ້ຖ້າທຸກມື້ເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນຫຍັງທີ່ສຸດແມ່ນສຸຂະພາບ. ມື້ອື່ນຂ້ອຍມາ ແລະຊື້ SAFFRON ໃຫ້ຂ້ອຍ ແລະຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍເພື່ອນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປ. ຍອດຍິ່ງ,ແມ່ນ​ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກເວົ້າ. ຂໍຂອບໃຈໝູ່ເພື່ອນ ZENY SAFFRON..

 

#ສຸຂະພາບຂອງລູກແມ່ນຄວາມສຸກຂອງແມ່