@ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸອີກຕໍ່ໄປ

ຂໍຂອບໃຈຫຼານ ແສງດາວ. ຂໍຂອບໃຈ Zeny saffron ລຸງຄິດວ່າຊີວິດຕໍ່ໄປນີ້ຈະຕ້ອງຢູ່ນໍາກັບພະຍາດເຈັບປວດຂໍ້ກະດູກນີ້. ແຕ່ໂຊກດີວ່າມື້ທີ່ໄດ້ພົບຫຼານ, ຫຼານໄດ້ມອບໃຫ້ລຸງ 1 ກ່ອງ SAFFRON ເພື່ອລອງໃຊ້ເມື່ອຫຼານໄດ້ຍິນລຸງເວົ້າກ່ຽວກັບການເຈັບປວດຂໍ້ກະດູກຂອງຕົນ. ເລີ່ມຕົ້ນລຸງກໍບໍ່ເຊື່ອຫຼາຍຍ້ອນຄິດວ່າຕົນເອງແກ່ແລ້ວ ແລະພະຍາດນີ້ກໍຖືກເປັນເວລາດົນແລ້ວ ເວົ້າໃຊ້ມັນສາມາດຊ່ວຍຫາຍດີໝົດແມ່ນບໍ່ໄດ້. ແຕ່ຫຼັງຈາກນໍາໃຊ້ 1 ກ່ອງ SAFFRON ທີ່ຫຼານມອບໃຫ້, ລຸງເຫັນວ່າສຸຂະພາບຂອງຕົນໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ສະນັ້ນລຸງຕັດສິນໃຈມາທີ່ ZENY SAFFRON ຊື້ຕື່ມເພື່ອໃຊ້. ໂຊກດີວ່າເມື່ອນັ້ນກໍາລັງມີລາຍການມອບຂອງຂວັນຂອງ ZENY SAFFRON ສະນັ້ນລຸງຈຶ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ SAFFRON ກັບລາຄາຖືກ. ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ SAFFRON, ສຸຂະພາບຂອງລຸງໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ, ລຸງສາມາດໄປຫຼາຍບ່ອນເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນຍ້ອນພະຍາດເຈັບບວດຂໍ້ກະດູກຂອງຜູ້ມີອາຍຸສູງເຮັດໃຫ້ລຸງບໍ່ສາມາດໄປໄດ້. ລຸງກໍມີເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າ. ມື້ໜ້າຫຼານມາເຮືອນລຸງຫຼີ້ນ, ລຸງຈະມອບຄືນໃຫ້ຫຼານ SAFFRON ເດີ, ລຸງຄິດວ່ານີ້ແມ່ນຂອງຂວັນທີ່ຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດເພື່ອສໍາລັບມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ດີຄືຫຼານ!

Odoo • Text and Image

 

#ການແບ່ງປັນຂອງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເປັນໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ