#ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈົດໝາຍຂອບໃຈຈາກທ່ານນາງ poppy ເຖິງ Zeny ຫຼັງຈາກໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ກັບແມ່ຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ທຸກທໍລະມານຈາກອາການເຈັບປວດໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ

ຂ້ອຍຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງຕໍ່ທຸກທ່ານໃນ ZENY ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະແນະນຳປະສິດຕິພາບຂອງ saffron ຕໍ່ໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ມີຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ,ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກແມ່ນເປັນປີແຫ່ງການແລກປ່ຽນຄວາມໜຸ່ມສາວຂອງພໍ່ກັບແມ່,ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂື່ນເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ວ່າເບື້ອງຫຼັງຮອຍຍິ້ມທີ່ສົດໃສພ້ອມກັບຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ '' ບໍ່ເປັນຫຍັງ'' ອາການຂອບຕາທີ່ດຳຄ້ຳ,ນອນບໍ່ລັບເພາະຕ້ອງທົນກັບອາການປວດກະດູກຂອງພໍ່ແລະແມ່ຕ້ອງໄດ້ຈັບຕາມຝາເພື່ອເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ເມື່ອອາຍຸຂອງພໍ່ກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຂື້ນ,ຂ້ອຍມີຄວາມໂສກເສົ້າຫຼາຍເມື່ອເຫັນພໍ່ກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ,ຢາກໄປຫຼີ້ນກັບລູກຫຼານແຕ່ຍ້ອນອາການເຈັບປວດກະດູກຈື່ງໄປບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍໄດ້ຄົ້ນຫາຢາຫຼາຍຊະນິດເພື່ອມາປິ່ນປົວແຕ່ມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍເພາະການນຳໃຊ້ຢາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຜ່ານການແນະນຳຈາກໝູ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ Zeny Saffron,ພວກທ່ານມີສະໝຸນໄພ Saffron,ທີ່ມີຄວາມສົມບູນແບບເປັນທຳມະຊາດແລະມີສ່ວນປະກອບຫຼາຍຢ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມດຽວນີ້,ຫຼັງຈາກຂ້ອຍໄດ້ຊື້ມາໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ໃຊ້ໄດ້ໄລຍະໜື່ງ ຂ້ອຍເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງທັນທີ່ຕໍ່ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກທ່ານ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍ,ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ,ດຽວນີ້ນອນລັບສະບາຍຂື້ນ,ບໍ່ຕ້ອງທໍລະມານກັບອາການປວດກະດູກອີກຕໍ່ໄປ,ມີເວລາເບີກບານມ່ວນຊື່ນກັບລູກຫຼານເຫັນພາບຂອງພໍ່ແມ່ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ,ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ,ຢອກຫຼີ້ນກັບລູກຫຼານຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ຂໍຂອບໃຈ ZENY ທຸກໆທ່ານ,ຂອບໃຈ saffron ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງມີກະຕືລືລົ້ນ,ເປັນມືອາຊີບແລະໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ລູກຄ້າ ຂໍອວຍໃຫ້ Zeny Saffron ທຸກທ່ານຈະເລີນຮຸ່ງເຮື່ອງທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄຸນຄ່າຫຼາຍຢ່າງມາສູຊຸມຊົນ,ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າວິທີທີ່ພວກທ່ານເຮັດວຽກຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ Poppy


Odoo • Text and Image

 

#ຂໍຂອບໃຈ ZENY SAFFRON ຫຼາຍໆທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ