ຂອບໃຈ SAFFRON
f
Odoo • Image and Text

 

ຂອບໃຈ SAFFRON, ຊີວິດຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາຄືກັບຈະແຕກຫັກພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າການມີເພດສຳພັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງ ພວກເຮົາທັງ2ຄົນໄດ້ພະຍາຍາມແລ້ວແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນພວກເຮົາຮູ້ສຶກໂຊກດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ZENY SAFFRON ຫຼັງຈາກທິ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ໄດ້ໄລຍະໜື່ງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂ້ອນຂ້າງນ່າພໍໃຈຫຼາຍ
ແສງດາວ

 

#ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຂໍຂອບໃຈໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນທີ່ ZENY SAFFRON ຫຼາຍໆເດີ.
e