ຂໍຂອບໃຈ Saffron ທີ່ຊ່ວຍປັດເປົ່າໂຣກອາການນອນບໍ່ຫຼັບນີ້ໄດ້
t

ປີນີ້ຂ້ອຍມີອາຍຸ 33 ປີ, ມີຄອບຄົວ, ລູກແລະວຽກງານຂອງຂ້ອຍກໍດີ ທຸກຢ່າງທຸກຢ່າງແມ່ນມີຄວາມສຸກຫລາຍ, ເປັນຊີວິດທີ່ຫຼາຍໆຄົນນັ້ນໄດ້ໄຝ່ຝັນ ແຕ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດມັນໄດ້ແລ້ວ. - ຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2019 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍເລີ້ມວຸ້ນວາຍຍ້ອນອາການນອນບໍ່ຫຼັບ, ທຸກໆມື້ຂ້ອຍກັບມາແຕ່ວຽກ,ຂ້ອຍຍັງກະກຽມເຂົ້າ ໃຫ້ກັບສາມີແລະລູກຂອງຂ້ອຍແຕ່ເມື່ອຕົກຄ່ໍາມາເວລາເຂົ້ານອນ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ , ສິ່ງນີ້ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍ. - ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ຢາກອມປະສາດຫຼາຍປະເພດແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍ່ຍັງພາຂ້ອຍໄປໂຮງໝໍ ໃຫຍ່, ຜົນໄດ້ຮັບກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫຼຸດພົ້ນຈາກອາການນອນບໍ່ຫຼັບນີ້ໄດ້. ທຸກໆຄືນຂ້ອຍພະຍາຍາມໜັກ, ແຕ່ສາມາດນອນໄດ້ພຽງ 2-3 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. - ໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້, ມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວຂ້ອຍໄດ້ນັດພົບກັບເພື່ອນເກົ່າທີ່ຮຽນນໍາກັນ,ເຊິ່ງກໍາລັງເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃກ້ຫັ້ນ ອອກມາດື່ມກາເຟ ແລະທານອາຫານທ່ຽງ, ເມື່ອສອງຄົນ ພວກຂ້ອຍໄດ້ພົບກັນ ແລະເວົ້າກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກ, ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ເພື່ອນຟັງກ່ຽວກັບການນອນບໍ່ຫລັບຂອງຂ້ອຍ. ແປກໃຈທີ່ຫມູ່ຂ້ອຍບອກວ່າ,ຕອນບ່າຍມື້ນີ້ຫຼັງຈາກເລີກເຮັດວຽກ, ໃຫ້ຂ້ອຍແວ່ມາຫານາງ, ນາງຈະເອົາ Saffron ໃຫ້ລອງໃຊ້ຮັບຮອງວ່າສາມາດຮັກສາອາການນອນບໍ່ຫຼັບນີ້ໄດ້. - ຫລັງຈາກເລີກວຽກ,ຂ້ອຍໄດ້ແວ່ຮ້ານຂອງນາງ ແລະນາງກໍໄດ້ເອົາ Saffron ໃຫ້1ກ່ອງ. ຍັງແນະນໍາໃຫ້ຂ້ອຍວິທີການໃຊ້ມັນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຫລັງຈາກ 2 ອາທິດທີ່ຂ້ອຍນໍາໃຊ້ Saffon ມັນສາມາດ ເຮັດໃຫ້ການນອນຫຼັບຂອງຂ້ອຍດີຂຶ້ນ, ຕົກຄ່ໍາມາກໍ່ບໍ່ນອນຍາກຄືກັບແຕ່ກ່ອນ, ເຖິງວ່າຂ້ອຍຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ແຕ່ກໍນອນໄດ້ 5 - 6 ຊົ່ວໂມງ ພຽງແຕ່ 2ອາທິດທີ່ນໍາໃຊ້ Saffron ເທົ່ານັ້ນ. - ຂໍຂອບໃຈ Saffron ແລະ ເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍກັບມາມີຄວາມສຸກອີກຄັ້ງ

Odoo • Text and Image

 

@ ກໍາຈັດກະຝ້າ ພາຍຫຼັງ 2ເດືອນຂອງການນໍາໃຊ້ Saffron
r