Blog Slider

Blog Slider

ຊຸດSaffron1ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 1 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY

ຊຸດSaffron 3ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 3 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY

ຊຸດSaffron 6ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 6 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY


ລົງທະບຽນ 
ການ  ຝຶກອົບຮົມການຂາຍ  :                                                       

    • 02092263999 

    • ( ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ;  8:00 - 19:00)

Hotline: 

    • 02092267999

    • 02092263999

    • Email: zenysaffron@gmail.com

ວິທີການຈ່າຍເງິນ :   

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ  :                 
 Fb Zeny Saffron 

  YT Zeny Saffron 

  Tk Zeny Saffron