Odoo • Image and Text

ວິໄສທັດ

ຍີ່ຫໍ້ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຂອງການຄ້າ. ເຊນີ້ ເຊຟຟຣ້ອນ ກາລັນຕີວ່າເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດລາວ.

ໜ້າທີ່

Zeny Saffron ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອຄວາມງາມ ແລະສຸຂະພາບທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ເຊນີ້ ເຊຟຟຣ້ອນ ຍັງໄດ້ໃສ່ໃຈໃນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນລາວຢ່າງຈິງໃຈ, ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຊີດຊູໃຫ້ກຽດໃນຄວາມງາມຂອງແມ່ຍິງລາວ. 

Zeny Saffron ປາດຖະໜາໃຫ້ການໃຊ້ ເຊຟຟຣ້ອນ ກາຍເປັນນິໄສໃນການເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີທັງຮ່າງກາຍ ແລະຈຶດໃຈ.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ຄ່ານິຍົມຫຼັກ

ງາມເພື່ອຄວາມຫມັ້ນໃຈ-ສຸຂະພາບດີເພື່ອມີຄວາມສຸກ
Zeny Saffron ເຮັດວຽກດ້ວຍຈິດວິນຍານແຫ່ງຄຸນນະທຳ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມ. ການນັບຖືລູກຄ້າກໍຄືການນັບຖືຕົວເຮົາເອງ.

ຊຸດSaffron1ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 1 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY

ຊຸດSaffron 3ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 3 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY

ຊຸດSaffron 6ກຣາມ

ປະເພດ: Saffron Organic Negin

ນໍ້າໜັກ: 6 ກຣາມ

ຕົ້ນກໍາເນີດ: ປະເທດອີຣານ

ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍ: ZENY GROUP JOINT STOCK COMPANY


ລົງທະບຽນການຝຶກອົບຮົມການຂາຍ  :       

    • 02092263999

    • ( ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ;  8:00 - 19:00)

Hotline: 

    • 02092267999

    • 02092263999

    • Email: zenysaffron@gmail.com

ວິທີການຈ່າຍເງິນ :   

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ  :                
 Fb Zeny Saffron 

  YT Zeny Saffron 

  Tk Zeny Saffron